Melden van overlijden

Er is een verschil in handelen na een overlijden thuis of in een ziekenhuis, zorginstelling of hospice. Als het overlijden thuis heeft plaatsgevonden, waarschuwt u eerst uw huisarts.

Bij een overlijden in een ziekenhuis, zorginstelling of hospice, waarschuwt de verpleging de arts meestal. Na de komst van de arts kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn voor meldingen overlijden 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar op nummer 024-3563010.

Welke vragen kunt u dan van ons verwachten?

Wij vragen u om de naam, geboortedatum en plaats van overlijden. Daarna vragen wij u of de overledene is verzorgd of dat u wilt dat wij de laatste verzorging op ons nemen, eventueel samen met u. De volgende vraag is of u wilt dat de overledene thuis wordt opgebaard of wordt overgebracht naar ons Afscheidshuys. Nadat wij hierover afspraken hebben gemaakt, willen wij graag de uitvaart met u bespreken op een door u gewenste tijd en locatie. Ook noteren wij naam en telefoonnummer van de contactpersoon.

Ter voorbereiding op de overbrenging en/of uitvaartbespreking kunt u alvast de volgende zaken klaarleggen:
- Kleding voor de overledene
- Legitimatiebewijs opdrachtgever uitvaart
- Legitimatiebewijs overledene
- Trouwboekje of document partnerregistratie
- Uitvaartpolissen
- Adressenlijst genodigden